Wie zijn wij?

Jeugddelta is een initiatief van Praktijk Mees, Garage 2020 & Future Facts. Samen hebben we onze schouders onder het idee gezet om actuele, gecontracteerde Jeugdhulp in de regio Holland Rijnland in kaart te brengen en up-to-date te houden.

Waarom is Jeugddelta opgestart?

Veel zorgaanbieders hebben tijdelijk of langdurig aanpassingen in het zorgaanbod doorgevoerd. Hierdoor is het voor veel verwijzers onduidelijk waar ze voor bepaalde hulp terecht kunnen. Het bijhouden van de Sociale kaart was altijd al een uitdaging maar vanwege Covid-19 nog lastiger. Jeugddelta geeft een actueel overzicht van het aanbod met wachttijden en eventuele aanpassingen.

Voor wie is deze website?

Deze website is voor verwijzers en jeugdhulpinstellingen in de regio Holland Rijnland. Omdat wij weten hoeveel druk er op de wijkteams, scholen en huisartsen staat willen wij graag ondersteunen door een actueel overzicht te bieden voor gecontracteerde Jeugdhulp in de regio. Zodat jullie je tijd kunnen inzetten voor het gesprek, juist in deze tijd.

Wat een goed initiatief, kan ik helpen?

Zeker! Het begint met bekendheid, je kunt ons helpen door collegaverwijzers en jeugdhulpinstellingen op Jeugddelta te wijzen. Mis je informatie laat het ons weten via info@jeugddelta.nl, dan vullen wij het aan en houden we samen Jeugddelta up-to-date.

Onze dienst wordt geheel gratis aangeboden.